jjjlk

Over Ons

"Hallo en welkom! Mijn naam is Jasmin Obispo, oprichter van Divine Guidance & Consultancy. Wij houden ons met name bezig met het geven van ambulante begeleiding van jongeren. Met als uitgangspunt, dat elke persoon, ongeacht zijn of haar geloof, huidskleur of afkomst, aandacht, warmte en liefde nodig heeft. Vooral als men het even niet meer ziet zitten, biedt Divine Guidance & Consultancy, de ruimte om weer op krachten te komen met als doel een nieuw toekomstperspectief te creëren en om te helpen bij de ontwikkeling. Mijn carrière als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) begon in 2000, nadat ik op de Hogeschool in Amsterdam de opleiding had gevolgd. In 2007 behaalde ik mij diploma ""Management in de Zorg"" op de Hogeschool INHOLLAND. Met onze kennis en ervaring, bieden wij onder meer opvang in crisissituaties aan jongeren en jeugdigen. De opvang wordt verleend voor een minimale opvangperiode van 3 weken tot maximaal 6 weken. Voor meer informatie, bel of schrijf ons een email. Wij zijn je graag van dienst. Visie & Missie Visie De meeste mensen weten zelf heel goed wat ze willen en wat zij nodig hebben. In plaats van te werken aan allerlei beleidspunten en speerpunten, houdt Divine Guidance & Consultancy zich liever bezig met wat de cliënt wil en kan en niet kan. Bij de aanpak moet de innerlijke kracht van de cliënt centraal staan en hulp bieden om client in zijn / haar kracht terug te zetten. Waar de één stevige ondersteuning nodig heeft, kan de ander met een paar telefoontjes en handreikingen zelf weer verder. Ondersteuning op zijn best is precies gedoseerde ondersteuning: zo veel als nodig en zo weinig als mogelijk. Missie Onze missie is om vraaggericht en met eigen kracht van de cliënt als uitgangspunt de ondersteuning te bieden die nodig is. Wij ambiëren passende hulp te bieden waarin cultuurspecifieke aspecten een belangrijke rol spelen. Wij willen de ambulante geestelijke gezondheidszorg toegankelijker maken voor mensen met een niet westerse culturele achtergrond.
Mensen terugzetten in hun kracht
Jasmin Obispo
Di​vine ​Guidance & Consultancy
Divine Guidance & Consultancy Tel: +31(0) 6 2833 2357 | e-mail: info@divinegc24.com Sitemap | Algemene voorwaarden|Privacy & Cookies Beleid|@ 2021 D1 ICT Solutions