Mensen terugzetten in hun kracht
Di​vine ​Guidance & Consultancy

Aanmelden

Aanmelden Jeugdhulp (Jeugdwet)

Om je aan te kunnen melden voor jeugdhulp is een verwijzing van de volgende nodig:

huisarts,

medisch specialist,

gecertificeerde instelling of

de gemeente.

Met de verwijsbrief vragen wij een zorgtoewijzing aan bij jouw gemeente. Vervolgens starten wij met

de zorgverlening zodra wij de beschikking van de gemeente hebben ontvangen.

Aanmelden (WMO)

De aanvraag voor maatschappelijke ondersteuning (WMO) verloopt via de wijkteams van jouw

gemeente. De zorgverlening start wanneer wij de zorgtoewijzing van de gemeente hebben

ontvangen.

Aanmelden GGZ

Om je aan te kunnen melden voor de GGZ is een verwijzing nodig van je huisarts. Je huisarts kan de

verwijsbrief naar ons toe sturen. Of, u kunt de verwijsbrief ook langsbrengen op het hoofdkantoor.

Zodra we de verwijsbrief binnen ons team hebben besproken, nemen wij contact met je op om een

afspraak te maken. De wachttijd is zichtbaar op onze website.

Divine Guidance & Consultancy Tel: +31(0) 6 2833 2357 | e-mail: info@divinegc24.com Sitemap | Algemene voorwaarden|Privacy & Cookies Beleid|@ 2021 D1 ICT Solutions